ขนาดเส้นและสนามบาสเกตบอล

1.สนามแข่งบาสเกตบอล
สนามบาสเกตบอล จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยที่พื้นนั้นตองเรียบ เกลี้ยง ปลาสจากสิ่งกีดขวาง ขนาดสนามต้องมีขนาด 28 x 15 m หรือต้องยาว 28 เมตรและกว้าง 15 เมตร โดยวัดจากขอบสนาม


2 เพดาน (Ceiling) ความสูงมาตรฐานต้องไม่ต่ำกว่า 7 เมตร ปราศจากสิ่งกีดขวาง
3 แสงสว่าง (Lighthing)
แสงสว่างควรมีเพียงพอที่จะไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้เล่นหรือกรรมการ

4 เส้น (Lines)
เส้นทุกเส้นจะต้องเป็นสีเดียวกัน (ควรเป็นสีขาว) กว้าง 5 เซนติเมตร และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

4.1 เส้นหลังและเส้นข้าง (End lines and side-lines)  สนามจะต้องถูกจำกัดโดยเส้นหลัง 2 เส้น (ด้านกว้างของสนาม) และเส้นข้าง 2 เส้น (ด้านยาวของสนาม) เส้นไม่เป็นส่วนหนึ่ง ของสนาม สนามต้องอยู่ห่างจากสิ่งกีดขวาง รวมถึงที่นั่งของทีมอย่างน้อย 2 เมตร

4.2 เส้นกลาง (Center line)
เส้นกลาง ต้องเขียนเส้นให้ขนานกับเส้นหลังที่จุดกึ่งกลางของเส้นข้างต้องมีส่วนยื่นออกไป 15 เซนติเมตร จากเส้นข้างแต่ละด้าน

4.3 เส้นโยนโทษ (Free-throw lines) พื้นที่เขตกำหนด 3 วินาที (Restricted areas) และเขตโยนโทษ (Free-throw lanes) เส้นโยนโทษ ต้องเขียนเส้นให้ขนานกับเส้นหลังแต่ละด้าน ห่างจากขอบในของเส้นหลัง 5.80 เมตร และมีความยาว 3.60 เมตร จุดกึ่งกลางของเส้นโยนโทษที่สมมุติขึ้นเป็นแนวเดียวกับจุดกึ่งกลางของเส้นหลังทั้ง 2 เส้น พื้นที่เขตกำหนด 3 วินาที ต้องเป็นพื้นที่ ในสนามที่กำหนดโดยเส้นหลัง เส้นโยนโทษ และเส้นซึ่งเริ่มต้นจากเส้นหลังห่าง 3 เมตร จากจุดกึ่งกลางของเส้นหลังและขอบนอก
ของเส้นโยนโทษ เส้นจะแยกออกจากเส้นหลัง เส้นเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เขตกำหนด 3 วินาที ภายในของพื้นที่เขตกำหนด 3 วินาที อาจจะทาสีก็ได้แต่ต้องเป็นสีเดียวกับสีที่ทาวงกลมกลางสนาม เขตโยนโทษเป็นพื้นที่ที่ต่อออกจากพื้นที่เขตกำหนด 3 นาที เข้าไปในสนามโดยขีดเส้นเป็นครึ่งวงกลมรัศมี 1.80 เมตร ใช้จุด กึ่งกลางของเส้นโยนโทษเป็นจุดศูนย์กลาง เขตช่องยืนตามแนว เขตโยนโทษ เป็นช่องที่ให้ผู้เล่นยืนระหว่างการโยนโทษ จะต้องเขียนเส้นลักษณะ
4.4 วงกลมกลาง (Center circle)วงกลมกลางต้องเขียนไว้กลางสนามรัศมี 1.80 เมตร โดยวัดจากขอบนอกของเส้นรอบวง ถ้าทาสีภายในพื้นที่วงกลมต้องเป็น
สีเดียวกับสีที่ทาพื้นที่เขตกำหนด 3 วินาที

4.5 พื้นที่ยิงประตู 3 คะแนน (Three-point field goal area)  พื้นที่ยิงประตู 3 คะแนนของทีมเป็นพื้นที่ทั้งหมดของสนามยกเว้นพื้นที่ซึ่งใกล้ห่วงประตูขอฝฝ่ายตรงข้ามซึ่งจะถูกจำกัดโดยสิ่งต่อไปนี้
- เส้นขนาน 2 เส้น จากเส้นหลังไปถึงปลายเส้นโค้งครึ่งวงกลมรัศมี 6.25 เมตร จากจุดนี้ตั้งฉากกับจุดศูนย์กลางของห่วงประตูของฝ่ายตรงข้าม ระยะห่างถึงขอบในของจุดกึ่งกลางเส้นหลัง 1.575 เมตร
- รูปครึ่งวงกลมมีรัศมี 6.25 เมตร จากจุดศูนย์กลางถึงขอบนอก (ซึ่งเป็นจุดเดียวกัน) ลากไปต่อกับเส้นขนาน

4.6 พื้นที่เขตที่นั่งของทีม (Team bench areas) พื้นที่เขตที่นั่งของทีมจะต้องอยู่ด้านนอกของสนามด้านเดียวกันกับโต๊ะบันทึกคะแนน ซึ่งที่นั่งของทีมเป็นดังต่อไปนี้
-แต่ละพื้นที่เขตที่นั่งของทีมจะถูกกำหนดโดยเส้นที่ต่อออกจากเส้นหลัง ยาวอย่างต่ำ 2 เมตร และอีกเส้นหนึ่งยาวไม่ต่ำกว่า 2 เมตร ห่างจากเส้นสนาม 5 เมตร

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ต่อเวลา(ot)5นาที จะเกิดขึ้นในทุกๆเกม การแข่งขันรึป่าวคับ. แร้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า มีการต่อเวลา

แสดงความคิดเห็น